Testy typu papier-ołówek a badania kierowców

 • Dodano 2013-03-22
 • Źródło: Redakcja

Prezentowane poniżej testy można uznać za minimalne wyposażenie każdej pracowni psychotechnicznej. Zalecane jest posiadanie również alternatywnych metod sprawdzających te same cechy czy sprawności. Są one używane w procesie weryfikacji wyników wskazujących na obniżenie poziomu sprawności psychicznych badanego lub posiadanie przez niego cech osobowości będących przeciwskazaniem do prowadzenia pojazdów.

Osobowość i temperament

Badanie psychologiczne zaczyna się zazwyczaj od wypełnienia ankiet i kwestionariuszy. Ma to na celu zredukować lęk badanego, a psychologowi pozwala na postawienie wstępnych hipotez, które będą następnie weryfikowane. Jednym z inwentarzy osobowości stosowanych w pracowni jest Kwestionariusz Osobowości EPQ-R Eysencka. Składa się on z trzech podstawowych skal: skali ekstrawersji-introwersji, skali neurotyzmu oraz skali psychotyzmu. Ponadto zawiera on skalę kontrolną (skalę kłamstwa), która pozwala na ocenę tendencji badanego do przedstawiania się w lepszym świetle. W najnowszej polskiej wersji kwestionariusza z 2011 roku dodano 2 dodatkowe skale jakimi są: Skłonność do Uzależnień oraz Skłonność do Przestępstw.

Sprawność intelektualna

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie zdolności intelektualnych osoby badanej obejmujących inteligencję, koncentrację, podzielność i przerzutność uwagi oraz pamięć.

 1. Do pomiaru szybkości i dokładności działania stosujemy test R-W. Zadanie polega na wyborze przez badanego jednej z czterech kombinacji położenia białego kółka względem czarnego. Test składający się z 64 lub 88 prób wykonywany jest w przeciągu 50 sekund.
 1. Celem Testu Tablic Poppelreutera jest ocena koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej. Tablice przeznaczone do badania złożone są z 32 kwadratów – w każdym z nich znajduje się jego numer oraz liczba, którą badany zapisuje w arkuszu odpowiedzi. Zadaniem badanego jest uszeregowanie kwadratów według ich numerów poprzez wypisanie przypisanych im Przed wykonaniem zadania badany ćwiczy wykorzystując tablicę ćwiczebną złożoną z 12 kwadratów.
 1. Test Couvego stosujemy do badania koncentracji uwagi. Badany otrzymuje kartkę, na której po przeciwnych stronach znajdują się dwie tablice z liczbami. Zadaniem osoby badanej jest odnalezienie w ciągu 10 minut jak najwięcej liczb ze strony drugiej na stronie pierwszej stosując się do pewnych zasad. Sprawne wykonanie testu, oprócz koncentracji, wiąże się także z przechowywaniem w pamięci krótkotrwałej wyszukiwanych liczb oraz ze spostrzegawczością, która pozwala na szybkie dostrzeżenie wybranej liczby pośród wielu innych.
 1. Test ciągłego dodawania Kraepelina ma za zadanie ocenę zdolności osoby badanej do wykonywania nużącej pracy, jego funkcjonowania w warunkach stresu oraz dokładności i szybkości pracy. Polega on na ciągłym dodawaniu do siebie dwóch sąsiednich liczb znajdujących się w danej kolumnie.
 1.  Do oceny sprawności umysłowej badanego możemy posłużyć się Testem „B” Biegleisena-Żelazowskiego. Obejmuje on trzy próby: próbę szybkości i dokładności spostrzegania, próbę wyobraźni przestrzennej oraz mierzy poziom funkcjonowania operacji umysłowych.
 1. Test Matryc Ravena używany jest do badania składników inteligencji ogólnej takich jak: porównywanie, abstrahowanie, uogólnianie oraz zdolność wnioskowania. W badaniach kierowców stosuje się wersję standard składającą się z 5 serii. Zadaniem badanego jest, najogólniej, uzupełnianie brakujących elementów matryc wybierając jedną z podanych możliwości.

"Metodyka badań kierowców" zaleca by pracownia była wyposażona również w alternatywne testy do badania tych samych cech. Zachęcamy do dzielenia się opiniami na temat tych i innych testów psychologicznych.

(Redakcja)

Komentarze (1)     dodaj komentarz »

 • Małgorzata 2013-07-24 22:18

  W odniesieniu do badań temperamentu - w moich badaniach często używam Kwestionariusza PTS.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

- chcę otrzymywać powiadomienia o odpowiedzi na mój komentarz.

- chcę otrzymywać bezpłatny newsletter portalu psychotechniczne.pl.


Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

Wiadomości

Katalog firm

Ogłoszenia

O portalu

Newsletter

Najnowsze informacje dot. badań psychotechnicznych w Polsce:


217
Twój schowek